VERGİ ADALETSİZLİĞİ SON BULMALIDIR

 

VERGİ ADALETSİZLİĞİ SON BULMALIDIR

 

Başbakan Sn. Binali Yıldırım’ın 4 Ekim 2016 yılında açıkladığı 2017-2019 Orta Vadeli Program’da toplam vergi yükünün kademeli olarak azalacağı öngörülmüştü.  Bu açıklamanın üzerinden henüz bir yıl geçmişken Maliye Bakanı tarafından yeni bir orta vadeli program açıklandı. Bu programa göre vergi yükünün bırakalım kademeli düşmesini ücretlilerin vergi dilimi ’den %30’a çıkarıldı. Motorlu taşıtlar vergisi %40 artırıldı. Kurumlar vergisi ise %20’den %22’ye çıkarıldı…

 

Görüleceği üzere işçilere ve emekçilere yapılan vergi zammı, sermaye kesimlerine yapılan zamdan daha fazla. Böylece hali hazırdaki adaletsiz vergi düzenlenmesi daha da adaletsiz hale getirilmiştir.

 

Konfederasyonumuzun da ücretli çalışanlar üzerindeki vergi adaletsizliğine sürekli vurgu yapmasına ve hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen maalesef hükümet tam aksi yönde bir kararla ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünü daha da artırma kararı almıştır.

 

Vergi adaletsizliğine yol açan önemli sorunlardan biri de kayıt dışı ekonomi olduğu bilinmekte ancak kayıt dışı ekonomi ile yeterli mücadele edilmediği de görülmektedir. Ayrıca vergi yükünün ağırlaşması kayıt dışılığı teşvik etmektedir.

 

Vergisini düzenli ödeyenlere yönelik kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalar yerine ceza gibi sunulan yeni vergi zamlarının haksız rekabet ortamını daha da derinleştirmesi kaçınılmazdır. Bu vergi politikasının kayıt dışı çalışmayı da artıracağı öngörülebilmektedir. 

Yeni vergi düzenlemelerinin çalışma hayatına olumsuz etkileri olacaktır. Kıt kanaat geçinen ve ciddi borç yükü altında olan emekçilerden daha fazla vergi alınmasını düzenleyen tüm düzenlemeler geri çekilmelidir. Bugün bir asgari ücretli çalışan kadar bile devlete vergi ödemeyen ve ayrıca milyarlarca liralık vergileri affa uğratılan koca şirketler duruyorken işçilerden daha fazla vergi almak insafsız bir uygulamadır.

 

Bu uygulama derhal geri çekilmeli, işçiler ve emekçiler üzerindeki ağır vergi yükünün adaletli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

DERİTEKS SENDİKASI 

YÖNETİM KURULU

 

 


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!