Amacımız

Örgütlü Toplum İçin Örgütlü İşçi!

 

Sendikamız “Dokuma, Hazır giyim ve Deri” işkolunda faaliyet sürdürmektedir. Sendikamız kendi işkolumuzda çalışan tekstil ve deri işçilerinin başta, örgütlenmelerini, taleplerini hayata geçirebilmeyi ve daha iyi şartlarda çalışabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.  İnsan onuruna yakışır şekilde bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla işçilerin sendikalaşmaları vazgeçilmez bir görev olarak karşımızda durmaktadır.  

 

Sendikalı Olursan, Güçlü Olursun!

 

İnsan onuruna yakışır bir iş için sendikalı çalışmak çok önemlidir. Sendika emeğinin karşılığını alabilmen için var.  

Sendika hakkı hem evrensel hem de anayasal bir haktır.

Sendika hakkını kullanarak var olan çalışma koşullarını düzeltebilirsin. Bu hak engellenemez bir hak olup, işçilerin kanuni haklarının üzerinde ekonomik ve sosyal hak talep etmeleri toplu sözleşme yoluyla mümkün olabilir. Bunun için sendikaya üye ol ve birlikte mücadeleyi başlatalım!

 

Tekstil ve deri işkolunda çalışan işçilerin işyerlerinde karşılaştıkları en önemli sorunların başında;

 

Ayrımcılık,

İş güvencesizliği,

Düşük ücret

Uzun çalışma saatleri

 

gelmektedir.

 

Bu sorunları sendikasız işyerlerinde çok daha yaygındır. Ancak sendikalı çalışmak demek işyerlerinde karşılaştığın sorunlara müdahale edebilmeyi, şartları düzeltebilmeyi olanaklı kılar.

 

Sendikalı Çalışmak Hakkın, yasal hakkını kullan!

 

Haklı olman yetmez, haklarını kullanman gerekir. Sendika bu nedenle çalışma hayatının en vazgeçilmez olan haklarındandır. Sendika anayasal bir hak olarak işçilere tanınmıştır.

Hakkını arayabileceğin, başvurabileceğin, çözüm üretebileceğin bir kurum var,

 

Şimdi, Haydi DERİTEKS’e!


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!