ANKARA’DA ONBİNLERCE İŞÇİ KÖLELİK DÜZENİNE SON! TAŞERONLAŞMAYA, ÖRGÜTSÜZLÜĞE, KURALSIZ ÇALIŞMAYA HAYIR! YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİNDE BULUŞTU!

On binlerce işçinin Ankara’da buluştuğu mitingde Deriteks üyesi işçilerde yerini aldı. Geçtiğimiz cumartesi günü saat 08.00’de Ankara Garı’nda bir araya gelen işçiler Sıhhiye Maydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Ankara’daki mitinge Punto Deri’de direnişlerinin 200.gününde olan işçiler de katılarak “Punto Deri’de Atılan İşçiler Geri Alınsın” pankartıyla katıldı. İşçiler sık sık “Yaşasın Punto Direnişimiz”, “Her yer Rüşvet, Her yer yolsuzluk” sloganlarını attı.

Saat 12.00’de başlayan miting açılışında Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bir konuşma yaptı. Kavlak “Kayıt dışılığa, taşeron, 4/b, 4/c adı altında köle gibi çalıştırılmaya, düşük ücret politikalarına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, iş cinayetlerinde can vermeye, işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına, sendikasızlaştırmaya, sendikal nedenlerle işten atılmalara ve özelleştirmelere karşı artık yeter demek için, haykırmak için buradayız, alanlardayız. Bu ülkede emeği ile geçinenler, alınteri akıtanlar insanca bir yaşama kavuşana kadar da alanlarda olacağız” dedi. Kendisinden sonra sözü direnişte olan ve kadro bekleyen işçilere verildi.

Şeker-İş, Ankara Şeker Fabrikası geçici işçisi Salim Gündüz konuştu. Ardından Tes-İş ve Türkiye Maden-İş Sendikaları adına, Yatağan işçisi Mustafa Göçmen konuştu. T. Yol-İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şube üyesi, taşeron işçisi Mustafa Dağtekin’in ardından, işten atılan Teksif Sendikası üyesi Rabia Daşdemir konuşma yaptı.

Punto Deri işçilerinin 200 gündür devam eden direnişinin görmezden gelinmesi ve söz hakkı verilmemesi Punto Deri işçilerinin tepkisine neden oldu.

Ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir konuşma yaparak

“Taşeron konusu artık ülkemizde kanayan bir yara haline geldi. Bu konu ülkemizin ayıbıdır. Emek sömürüsünün en büyük aracıdır. Bakanlık, taşeronlaşmayla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemeler, bu sorunun ortadan kalkmasına yol açacaksa, biz buna destek vermeye hazırız. Ama koşulumuz, bir düzenlemeyi yaparken, diğer taraftan bir hak kaybı olmamasıdır. Özellikle İş Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesini asla kabul etmeyiz. Taşeron işçisinin hastalanma hakkı yok. Cenazesini kaldırma hakkı yok. İşyerinde yemek yeme hakkı yok. Servise binme hakkı yok. Tazminat hakkı yok.

Biz taşeronlaşmanın Türkiye’nin gündeminden tamamen kalkmasını talep ediyoruz. Özellikle kamuda asıl işte çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz. Kalanların da en az 5 yıllık sözleşme yapılarak güvenceye kavuşmasını, sendikalı olması halinde de toplu iş sözleşme farklarının ödenmesini talep ediyoruz.  Taşeron işçilerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamalıyız. Ülkemizi bu ayıptan kurtarmalıyız.”dedi

 

Ergün Atalay, “Punto Deri işçilerinin davalarının takipçisiyiz”

“Bu ülkede sendikal örgütlenme nedeniyle, özellikle son 10 yılda binlerce işçimiz işten atıldı. Sendikalarımız, insanların ekmekleriyle oynamamak için örgütlenme yapamaz hale geldi. İşverenler sendika istemiyor. Sendikayı düşman gibi gören işverenler var. Bunların arasında ne yazık ki her siyasi partiye mensup belediye de var. Biraz önce, Teksif Sendikamıza üye olduğu için işten atılan kardeşimiz konuştu. Bu yapılan haksızlıktır, zulümdür.


Bu ülkede 1980 yılında nüfusumuz 45 milyondu, 2.5 milyon sendikalı işçi vardı. Bugün nüfusumuz 75 milyon, sendikalı işçi sayısı 1 milyon.

Örgütlendiğimiz işyerlerinde yaşadığımız bir başka konu da yetkilerle ilgili. Sendikalarımız üye yapıyor. İşverenler ya da rakip sendikalar yargıya itiraz ediyor. Yargı süreci tamamlanana kadar yıllar geçiyor. Süreç bittiğinde işyerinde örgütlü işçi kalmıyor. Basın çalışanları örgütsüz, basında örgütlülük yüzde 2 düzeyinde. İstanbul’da Punto Deri’de sendikalı oldukları için işten atıldı, onların davalarının da takipçisiyiz.” Dedi

Mitin Atalay’ın konuşmasının ardından sona erdi.


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!