Caretta İşvereni Atılan İşçileri Geri Almalıdır
Sendikamız DERİTEKS’in örgütlenme çalışması yürüttüğü işyerlerinden olan Sanayi Caddesi No: 80 Bornova - İzmir adresinde faaliyetini sürdüren Caretta Deri Ltd. Şti. fabrikasında çalışan 13 işçi arkadaşımız 22.04.2014 tarihinde işveren tarafından işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılanlar arasında sendikal örgütlenmede öncü rol oynayan üyelerimiz de bulunmaktadır. İşverence her ne kadar fesih gerekçesi olarak ekonomik nedenler ileri sürülmüş olsa da örgütlenme sürecinin kritik bir aşamasında gerçekleşen bu işten çıkarmalar, aslolarak Caretta Deri işçilerinin Sendikamıza üye olmalarını ve işyerinde yetki almamızı engellemeyi amaçlamaktadır. Örgütlenmede öncü rol oynayan üyelerimize yönelik olarak bir süredir devam ettirdiği baskılarını işten çıkarmaya vardıran işveren, fesihlerin hemen ardından fabrikadaki üretimi bazı bölümlerde durdurmuş ve işçileri ücretli izinlerini kullanmaya zorlayarak 05.05.2014 tarihine kadar üretime ara vermiştir. Caretta Deri Ltd. Şti. işverenini, sendikal örgütlenmenin ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış Anayasal bir hak olduğunu bir kez daha hatırlatarak uyarıyor, üyelerimizi hedef alan işten çıkarmaları derhal durdurmaya ve işten çıkardığı tüm işçileri yeniden işe almaya davet ediyoruz.İşverence işlerinden edilen üyelerimizin haklarının takipçisi olacağımız bilinmelidir. Emek dostu kamuoyunu sendikal örgütlenme ve insanca yaşam mücadelesi veren Caretta Deri işçilerine destek vermeye çağırıyoruz.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!