DAHA İYİ BİR YAŞAM UMUDUNU BÜYÜTMEK İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!

DAHA İYİ BİR YAŞAM UMUDUNU BÜYÜTMEK İÇİN

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

Bir yılı aşkındır devam eden pandemi koşullarında yeniden 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Covid-19 tüm dünyayı hastalık, ölüm ve açlık olarak derinden etkilerken biz işçiler bu koşullarda fabrikalar çalışmaya devam ediyoruz. Milyonlarca kişi işsizlik pençesine sürüklendi ve diğer yandan ülkemizde milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması ve günlük 50 TL ile geçinmeye zorlanıyor.

 

Günümüzde iş cinayetleri, kadın cinayetleri, geçim sıkıntısı, işsizliğin neden olduğu bunalım, artan intiharlar, küçük esnafın iflası, doğanın talanı, gençliğin geleceksizliği derinleşirken diğer yandan emek karşıtı politikalar, anti demokratik uygulamalar, adalet duygusunun yok edilmesi emekçi halkın çeşitli katmanların yaşadığı birçok başlıkta sorun artarak devam ediyor.

 

Salgın koşullarında birçok kural ve düzenlemeyi kendilerine göre esneten, toplumsal tepkilere neden olan kalabalık etkinliklere aldırış etmeyenler, diğer taraftan 1 Mayıs öncesi  salgını yeniden hatırlayarak işçilerin sesinin ve taleplerinin duyulmasına engeller çıkarıyor.

 

Tüm dünya işçi sınıfının ortak paydası olan 1 Mayıs işçilerin ülkeyi yönetenlerden daha iyi yaşam koşulları, demokrasi, bölüşümde ve vergide adalet, yoksulluğu önleme, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, güvenceli çalışma koşulları ve daha fazla hak için meydanlarda seslerini yükselttiği bir gündür. Bugün insanların ihtiyaçlarına göre değil küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre kâr uğruna çevre ve doğaya saygı duymadan yapılan üretim artık sürdürülemez bir noktaya ulaşmıştır. Pandemi de yeni küçük bir zengin grubu daha ortaya çıkarken diğer taraftan milyonlar yoksullaşmaya doğru sürüklenmiştir.

 

Pandemi koşulları dünyanın yükünü işçiler ve emekçilerin sırtladığını bir kez daha tüm çıplaklığı ile göstermiştir. Ancak mevcut ve eşitsiz ve adil olmayan bu düzenin kitlelerin itirazı olmaksızın değişmesi de mümkün olmayacaktır. Biz işçiler de karşımızdaki tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebilmek için kendi öz kurumlarımız sendikalarımız etrafında daha da kenetlenmeli, birleşmeli ve güçlenmek zorundayız.

 

1 Mayıs’lar işçilerin birlik ruhunun ortaya çıktığı en simgesel günlerden biridir. Ülkedeki tüm işçi kardeşlerimizle bir arada dayanışma duygusunu büyütebileceğimiz bu 1 Mayıs’ta ortak ses olarak taleplerimizi ortaya koyalım. Unutmayalım ki tarih işçilerin mücadeleleri ile yazılmış ve toplumsal ilerleme ve gelişim işçi mücadeleleri ile mümkün olabilmiştir. İşçilerin 8 saatlik çalışma, ücretsiz eğitim, sosyal güvenlik, sağlık hakkı için mücadeleleri bugünkü sosyal devletlerin inşa edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle tüm dünya işçileri için aynı anlama gelen 1 Mayıs, işçiler için daha adil ve eşitlikçi bir dünya özleminin ancak işçilerin birliği, dayanışması ve mücadelesi ile mümkün olabileceğini hatırlatır.

 

Tüm dünyanın işçilerin ellerinde yükseldiği bir dünyada işçilerin dünyayı değiştirebilecek kudreti ve değiştirme gücü ellerindedir!

 

  • Ücretsiz izin ve Kod 29 zulmü son bulmalı, suistimalin önüne geçilmelidir.
  • Sendikal Barajlar ve Örgütlenmenin Önündeki Engellemeler Kaldırılmalıdır
  • Aşılamada Öncelik İşçilere verilmeli, Covid-19 Meslek Hastalığı Sayılmalıdır
  • Herkese Güvenceli İş, Güvenceli Yaşam ve Gelecek!
  • Esnek ve Kuralsız Çalışmaya Hayır, Taşeron Sistemi Yasaklansın
  • İş Cinayetleri Son
  • İstanbul Sözleşmesi Fesih Kararı Geri Çekilsin
  • Şiddetten, tacizden, mobbing’den arındırılmış işyerleri istiyoruz.
  • Eşit işe eşit ücret, Kadınlara istihdamda pozitif ayrımcılık istiyoruz.
  • Çalışan kadınlar ve işçiler için kamuya ait, ücretsiz kreşler, yaşlı ve hastalar için gündüz bakım evleri istiyoruz.

Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!