DERİ İŞÇİLERİ TÜRK-İŞ´İ TERKETMİYOR
SÖZLEŞME HAKKIMIZ GERİ İSTİYORUZ! TÜRK-İŞ BU SORUNU ÇÖZENE KADAR TÜRK-İŞ’TEN AYRILMIYORUZ! Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi meclis gündeminde Torba Yasa ile çalışma hayatını ilgilendiren çok önemli değişiklikler gündeme gelecek. Bu değişiklikler arasında Türk-İş, Hak-İş ve Disk tarafından işkolu barajının %1 olarak devem etmesi konusunda mutabakata varıldı. Sendikamız 1948 yılında kurulmuş, Türk-İş’in kuruluşunda yer almış köklü bir geçmişe sahiptir. 66 yılının içinde olan sendikamız on binlerce deri işçisinin mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Deri işçilerinin geleneksel olan mücadele deneyimi sendikamızla özdeşleşmiştir. SENDİKAMIZ YOK EDİLMEK İSTENİYOR. Kurulduğu günden bu yana sendikamız deri işçilerinin örgütlü çalışma, toplu sözleşme haklarını savunmuş, uygulamış ve deri işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmiştir. Sadece üyelerinin değil, toplumun çıkarlarını da ön planda tutmuş, ülkemizde yürütülen devrimci demokratik mücadelenin omuzlayanı olmuş ve gerekirse bu mücadelede üretimden gelen gücünü ortaya koymaktan da çekinmemiştir. Ancak bugün 66 yıllık bir çınar olan sendikamız yok edilmek istenmektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle işkolu barajı altına itilmiştir. Sendikamız %1 olarak uygulanan işkolu barajının altında kalarak yeni örgütlendiği işyerlerinde Toplu Sözleşme Hakkı engellenmiştir. Aynı şekilde binlerce deri işçisinin de Toplu Sözleşme hakları bugün tehlike altındadır. Sendikamız işkolu birleşmesi nedeniyle baraj altında bırakılmıştır. Ülkemizde 90 bin deri işçisine yaklaşık 900 bin tekstil işçisinin eklenmesiyle, bugüne kadar örgütlenmesinin mümkün olmadığı tekstil alanındaki işçilerden de sorumlu tutularak %1’lik barajın altında bırakılmış ve yasa değişikliği yapılırken, baraj altında kalan sendikalara ek bir süre tanınmamıştır. Bu birleşme sonucunda işkolundaki sayısal değişim deri işçilerin ve sendikamız için hayati gelişmeler ortaya çıkarmıştır. Sendikamızın yeni örgütlendiği işyerlerinde toplu sözleşme yetkisi almadan ve aynı zamanda yaklaşık 8 bin üye kazanmasını beklemek mümkün değildir. Bunu sağlayabilmek için yeni yasa öncesi yetkisi olan ancak işkolu birleşmesi sonucu baraj altında kalan sendikalara ek bir süre tanınmalı ve var olan bir hakkın iadesi sağlanmalıdır. Sendikaların ve işkolumuzun özellikleri dikkate alınmadan yasa değişikliği yapılmıştır. Bu açıkça var olan bir hakkın gasp edilmesi anlamındadır. 66 yıldır toplu sözleşme yapan sendikamız açıkça yok edilmekle yüz yüze bırakılmakta, binlerce deri işçisinin toplu sözleşme hakları da ortadan kaldırılmaktadır. TÜRK-İŞ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ! Konfederasyonumuz Türk-İş’in sendikamızın baraj altında kalması karşısında atacağı adımlar çok önemlidir. Ve biz konfederasyonumuzu göreve çağırıyoruz. Torba Yasa değişikliği gündemdeyken ve baraj altında kalan sendikamızın talebinin karşılık bulması için Türk-İş’in çelişik değil kararlı adım atması ve Türk-İş’in birer üyesi olan deri işçilerinin toplu sözleşme haklarını gaspını engellemesi için çağrıda bulunuyoruz. Bugün Türk-İş önünde sendikamızın işyeri temsicileri, şube başkan ve yöneticileri ile Türk-İş’te bugün başlattığımız eylemi devam ettiriyoruz. Bunun için Türk-İş önündeyiz ve Türk-İş’i terk etmiyoruz!
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!