DERİTEKS SENDİKASI GENEL KURUL İLANI

19.07.2017

KONGRE İLANI

DERİTEKS SENDİKASI

GENEL MERKEZİ’NDEN

 

Deriteks Sendikası’nın 32.Olağan Genel Kurulu, 12 – 13 Ağustos 2017 Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00’da aşağıdaki gündem dahilinde Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Sokak No:25 Üsküdar-İSTANBUL adresindeki, Petrol-İş Sendikası / Toplantı Salonu’nda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 19 – 20 Ağustos 2017 Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00’da aynı adreste toplanacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar Kanunu, Sendikamız Anatüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ne göre ilan olunur.

 

 

DERİTEKS SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

GÜNDEM

1-      Yoklama Açılış

2-      Genel Başkanın Açılış Konuşması

3-      Divan Seçimi

4-      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5-      Konukların Tanıtımı ve Konuşmalar

6-      Komisyonların Seçimi

a)      Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

b)      Tüzük tadil ve mevzuat komisyonu

7-      Raporların Okunması ve Müzakeresi

a)      Çalışma Raporu

b)      Mali Rapor

c)      Denetim Kurulu Raporu

d)      Disiplin Kurulu Raporu

8-      Kurulların İbrası

9-      Tüzük Tadil Komisyonu Okunması ve Müzakeresi

10-  Hesap Tetkik ve Tahmini bütçe Komisyonu Raporunun Okunması

Ve Müzakeresi

11-  Dilek ve Temenniler

12-  Seçimler;

a)      Genel Başkan

b)      Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

c)      Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

d)      Denetim Kurulu Üyeleri

e)      Disiplin Kurulu Üyeleri

f)       Türk-İş Üst Kurul Delegeleri

13-  Kapanış

 


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!