Deriteks Sendikası Tuzla Şubesi Genel Kurul İlanı

DERİTEKS SENDİKASI TUZLA ŞUBESİ

32.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Deriteks Sendikası Tuzla Şubesinin 32.Olağan Genel Kurulu 15 Kasım 2020 Pazar Günü saat 10:00’da İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:20/A adresindeki İdris Güllüce Kültür Merkezi salonunda aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 22 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzük ve Genel Kurul Seçim Yönetmeliğine göre ilan olunur.

 

DERİTEKS SENDİKASI TUZLA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Açılış Konuşması

5- Konukların Tanıtımı ve Konuşmalar

6- Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7- Kurulların İbrası

8- Seçimler

      a) Başkan

      b) Sekreter

      c) Şube Yönetim Kurulu

      d) Şube Denetleme Kurulu

      e) Şube Disiplin Kurulu

      f) Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9- Kapanış

 


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!