Deriteks Tuzla Şubesi Seçimleri Gerçekleşti

Deriteks Tuzla Şubesi Seçimleri Gerçekleşti

 

Sendikamızın Tuzla Şubesi 31. Olağan Genel Kurulu 20 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Yeterli çoğunluk sağlanması üzerine genel kurul oturumu açıldı. Genel Kurul’da ilk sözü Şube Başkanı Binali Tay gerçekleştirdi. Tay, dünya ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunarak son süreçte ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, işçi ve emekçilerin hak gaspları ile karşı karşıya kaldığına değindi. Özellikle kıdem tazminatının gaspına ve kiralık işçiliğe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

 

Divan Heyetinin seçilmesinden sonra, Genel Başkanımız Musa Servi söz aldı. Ülkenin darbelerle yönetilmeye çalışıldığını belirten Servi ülkede 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin en ağır şekilde ceza almalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Servi darbe teşebbüsünün ardından ülkede FETÖ ile alakası olmadığı halde sadece muhalif duruşları nedeniyle demokratik çevrelere yönelik gözaltı ve tutuklamaların kabul edilemez bulduğunu da ifade etti. Servi işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin gelişebilmesinin önünde ülkede anti demokratik yasaların bulunduğunu, basına yönelik işçilerin ve emekçilerin sorunlarını dile getiren yayınların engellendiğini ve yasakların kalkması gerektiğini dile getirdi. Temel insan haklarının her zaman geçerli olduğuna değinen Servi OHAL’in işçi ve emekçilerin hak arama mücadelesinde de kısıtlamalar getirdiğini işten atmalara karşı gösterilen direnişlerin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

 

Tümtis İstanbul Şb., Teksif Sendikası Eyüp ve Yedikule Şubeleri, Hava İş Anadolu Yakası, Harb-İş İstanbul Şb., Türk Metal Anadolu Yakası Şb. Haber-İş Sendikası Avrupa Şubesi, Belediye İş İstanbul 1 ve 2 Nolu Şb., Liman İş, TGS, Limter İş Sendikası Şubleri genel kurula katıldı.

 

Genel Kurula katlan çok sayıda konuk söz alarak genel kurula başarılar diledi ve kıdem tazminatı, iş cinayetleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak dayanışma ve birliktelik vurguları yaptı.  

 

Misafir konuşmacıların ardından hem tekstilden hem de deride örgütlü işyerlerinden delegeler söz aldı.  Genel Kurul’da 27 delege söz aldı. Delegeler genel olarak iş cinayetlerine, çocuk istismarına yönelik düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğine, ayrım yapmadan işçi kimliği etrafından birleşmenin önemine, hiç kimsenin ötekileştirilmeden işçi kimliği etrafından birleşilmesine, halkların kardeşliğine vurgu yaptı. Delegeler kıdem tazminatı ve kiralık işçiliğe karşı da mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.

 

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. İki ayrı listenin yarıştığı seçimleri Şube Başkanı Binali Tay ve Şube Sekreteri Haydar Canpolat’ın yer aldığı liste kazandı.

 

22.11.2016

 


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!