DERİTEKS YENİDEN YETKİLİ SENDİKADIR!

DERİTEKS YENİDEN YETKİLİ SENDİKADIR!

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bazı işkolları birleştirilmiş ve sayısal anlamda işkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülmüş, bu birleşmeler sonucunda “deri” ve “dokuma” olarak ayrı düzenlenen işkolları yeni yasayla “05-Dokuma, Hazır giyim ve Deri” olarak birleştirilmişti. Bu nedenle yaklaşık 90 bin deri işkolundaki işçi sayısına yaklaşık 900 bin dokuma işçisi eklenince %1’lik işkolu barajı altında kalmış ve toplu sözleşme yapma yetkisi sınırlandırılmıştı.

 

SENDİKAMIZ BARAJ ENGELİNE RAĞMEN, ÖRGÜTLENMESİNİ SÜRDÜRDÜ, FİİLİ VE MEŞRU ZEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

 

Özellikle sendikamız yeni örgütlendiği işyerlerinde baraj engeline takılmış, buna rağmen örgütlenme hedefinden vazgeçmeyerek tekstil işkolunda da örgütlenmeye başladı. Tekstil işkolunda faaliyet yürüten ETF Tekstil firmasında örgütlenme süreci fiili ve meşru temelde yürütülmüş tüm baraj engellerine rağmen işyeri ve sendikamız arasında toplu sözleşme imzalanabilmişti.

 

Sendikamız sadece ETF’de değil bir çok tekstil firmasında fiili örgütlenmesini sürdürmeye de devam etti. Bu fili mücadelede sendikamız, fırsattan istifade bazı sendikaların da anti propagandası ile karşılaştı ancak mücadelesini üyelerinin güveni üzerinden inşa eden sendikamız bu yönlü çabaları sonuçsuz bıraktı.

 

Sendikamız işkolları birleşmesinden kaynaklı yaşadığı baraj engeline yönelik hukuki alanda mücadelesini yürüterek, yasama ve yürütme organları üzerinde de konuyu çeşitli biçimlerde gündeme taşıdı.

 

Nihayetinde iki seneyi aşkındır devam eden baraj engeli mecliste bir süredir görüşmeleri devam eden  “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla aşıldı.

 

Kanun değişikliği gereği, sendikamız yeni örgütlendiği işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilecek ve kanunun yayımlanmasından önce toplu iş sözleşmesi imzaladığı işyerlerinde ise toplu iş sözleşmesi gerçekleştirebilecektir.

 

SENDİKAMIZ HEM DERİ VE AYAKKABI, HEM DE TEKSTİL İŞKOLUNDA ÖRGÜTLÜ TEK YETKİLİ SENDİKADIR

 

Sendikamız uzun yıllardır deri işkolunda toplu iş sözleşmesi imzalayan tek sendikadır. Yasa değişikliği sonrasında tekstil işkolundaki ilk örgütlü işyerini bünyesine katan sendikamız hem deri, ayakkabı hem de tekstil işkolunda toplu iş sözleşmesi imzalamış olan tek yetkili sendikadır.

 

TEKSTİL, DERİ VE AYAKKABI İŞÇİLERİ DERİTEKS’E ÜYE OLUN!

 

Sendikamız deri, ayakkabı ve tekstil işkolunda çalışan örgütsüz tüm işçileri, sendikalaşma haklarını kullanmaya, işyerlerinde yaşadıkları sorunlara karşı birleşerek, insanca çalışma koşulları yaratmak için sendikamıza üye olmaya çağırmaktadır.

 

 

 

İlgili Kanun Maddesi;

 

Resmi Gazete

Tarih: 23.04.2015

Sayı: 29335

Kanun: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

MADDE 81 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009 Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi

bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar

kurulmuş işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğünden önce imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinden bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları yetki tespit başvuruları ile kurulu bulundukları işkolundaki diğer işyeri ve işletmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!