ETF TEKSTİL´DE TARİHİ VE MUTLU BİR BAŞLANGIÇ

ETF’de Tarihi ve Mutlu Bir Başlangıç

 

ETF ve sendikamız arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. ETF işyeri ile yapılan sözleşme sendikamız ve ülkemizdeki çalışma ilişkileri açısından iki ayrı önem taşıyor.

 

Bunlardan birisi sendikamızın tekstil işkolunda yapmış olduğu ilk sözleşme olması.  7.11.2012 tarihinden itibaren deri ve tekstil işkollarının birleştirilmesinden sonra sendikamızın tekstil işkolunda çalışan işçileri de örgütlenmesinin önü açıldı. Kurulduğu 1948 yılından 2012 yılı sonuna kadar geçirdiği 64 yıllık süre içinde deri işçilerinin örgütlü mücadelesinin günümüze kadar taşınmasında çok önemli bir tarihsel birikime sahip olan sendikamız, böylece tekstil alanında ilk örgütlü işyerini bünyesine katmış oldu.

 

“Sözleşme Yetkisi” Bakanlıktan Değil, İşçilerden!

 

Sözleşmeyi önemli kılan bir diğer önemli özellik ise; sözleşmenin Türkiye’deki yasaların üzerinde uluslararası normlar çerçevesinde ele alınarak imzalanmış olması. ETF ve Sendikamız arasında imzalanan toplu sözleşme, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki çalışanların %50+1’ini sendikaya üye yapma ve aynı zamanda bulunduğu işkolunda çalışan tüm işçilerin  %1’inde örgütlü olma şartlarını aramadan ve yetki prosedürlerine bağlı kalmaksızın imzalanmıştır. Bu bağlamda, ILO normlarına da aykırı uygulamalardan olan işyeri ve işkolu barajları fiilen hükümsüz kılınmıştır. Toplu İş Hukukumuza göre sözleşme yetkisi işyeri ve işkolu barajı sağlandığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmekte iken, bu süreçte sendikamıza yetkiyi sadece işçiler vermiştir. İşçilerin iradesi belirleyici olmuş, işçiler kendi kaderini kendi tayin etmiştir. “Yetkisiz Sendika” söylemine ve karşı propagandalara karşılık sendikamıza güvenini kaybetmeyen üyelerimiz, yetkiyi kimin verdiğini dosta ve düşmana da göstermiş oldular.

 

Sözleşme Evrensel Normlar ve Sosyal Diyaloğa Dayalı Olarak İmzalandı

 

Bu çerçevede üyelerimizin örgütlenme ve toplu pazarlık hakları ILO’nun 87 ve 98 sayılı “örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı” sözleşmeleri uyarınca savunulmuş ve bu hükümler toplu sözleşmeye ruhunu kazandırmıştır.

 

ETF ve DERİTEKS arasındaki tüm sorunlar sosyal bir uzlaşma yoluyla ele alınmış, işçi-işveren ilişkilerine örnek teşkil etmesi bakımından sosyal diyaloğun en iyi şekilde işlediği bir süreç yaşanmıştır. Bu çerçevede ETF işyeri ile imzalanan sözleşme sanayi işçileri adına imzalanmış olması bakımından tarihi bir nitelikte, Türkiye’de çalışma ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmaktadır.

 

Bu Süreç Üyelerimizin Güveniyle İnşa Edildi

 

Sendikamız, ETF’de bu sürece kolay gelmemiş yaklaşık bir yıl kadar bir süre geride kalmış, üyelerimizin beklenti ve taleplerine de en iyi şekilde karşılanması için azami çaba sarf edilmiştir. 450’ye yakın çalışanın bulunduğu ETF’de üyelerimizin sendikamızdan beklentileri ve sendikamıza olan inancı yanıtsız kalmamıştır. Sendikamızın mücadeleci ve onurlu bir geçmişe dayanan çizgisi ve bunun üyelerimize verdiği güven sürecin ilerleyebilmesinde en önemli itici güç olmuştur.

 

Diğer yanıyla, ETF’nin bu süreçteki açık ve pozitif bir tutum içinde olması sürecin ilerlemesine çok olumlu katkı sunmuştur. Müzakere süreci boyunca taraflar arasında iyi niyetine dayalı olarak yapılan sözleşme, dürüstlük ve şeffaflık kriterlerine göre sağlıklı bir ilerleme imkânı bulmuştur.

 

Yapılan ilk sözleşme olmasına rağmen, ETF işyeri ile imzalanan sözleşmede önemli ücret artışları ve haklar elde edilmiştir.

 

Ücretlerde;

1.yıl, birinci altı ay; %8 zam, ikinci altı ay; enflasyon zammı

2.yıl, birinci altı ay; enflasyon artı 0,5 puan, ikinci altı ay; enflasyon artı 0,5 puan

3.yıl, birinci altı ay; enflasyon artı 1 puan, ikinci altı ay; enflasyon artı 1 puan

 

Sosyal Haklarda;

 

Yılda 2 ikramiye, 300 TL yakacak yardımı, yemeğin kıdeme yanıysan tutarı 5 TL, Kurban ve Ramazan Bayramlarında 50 TL, Tahsil yardımı(yıllık; ilköğretim 20TL, Lise 20 TL, yüksek tahsil 40 TL), Çocuk yardımı(ayda 3 TL), Evlenme Yardımı(400 TL) Doğum yardımı(400 TL), Kreş yardımı(0-23 aylık çocuğu olan kadın işçiye aylık 70 TL), elde edilmiştir. 

 

Sözleşmenin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto Galeri

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!