Grev Haktır, Engellenemez!

Grev Haktır, Engellenemez!

 

Milli Güvenlik gerekçesiyle “ertelenen”, daha doğrusu yasaklanan grevlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz cuma günü Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin başlatacağı grev Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

 

Yasada “erteleme” olarak geçen grevler artık fiiliyatta yok edilmiştir. Grevin ertelenmesi demek belirli bir süre sonra yeniden başlayacağı anlamına gelmemektedir. Ertelenen grevle toplu iş sözleşmeleri uzlaşma ya da  yüksek hakem kurulu kararıyla sonuçlandırılmak zorundadır. Grev yasaklarıyla işverenlerin elleri güçlendirilmekte ve toplu sözleşmelerinin etkisiz kılınması amaçlanmaktadır. Bu sayede sendikaların toplu sözleşmelerde uyuşmazlık çıkararak grev yoluyla elde edecekleri kazanımlar engellenmektedir. Sadece metalde değil farklı birçok işkolunda daha öncede grevler yasaklanmaya devam etmektedir. Anayasada hak olan grev artık fiiliyatta bir vitrin süsüne dönüştürülmüştür. İşçilerin en küçük talebi dahi “güvenlik” gerekçesi sayılabilmektedir.

 

Grev yasağı işçilerin taleplerinin hayata geçmesini engellediği gibi var olan kazanımları da tehdit etmektedir. Grev yasakları sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü hakkını da işlevsiz kılmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinde işçiler için artık yeni bir kazanımdan bahsedebilmek mümkün değildir. Yapılacak sözleşmeler işçilerin elde ettiği kazanımların yerini işverenlerin rıza gösterdiği metinlere dönüştürülmek istenmektedir.

 

Grev yasaklarına bugün sessiz kalmak yarın kıdem tazminatının da bir çırpıda ortadan kaldırılmasına hizmet edecektir. Grev yasaklarına sendika ve konfederasyon ayırmaksızın tavır göstermeye ve hükümeti bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. 

 

 

DERİTEKS YÖNETİM KURULU

  


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!