IndustriALL: CPS bir an önce atılan işçileri geri almalıdır!

Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL, CPS Automotiv Tekstil firmasında sendikamıza üye olduğu ve sendikal faaliyetlere katıldıkları gerekçesiyle 9 üyemizi Eylül ayı içinde işten çıkarılması üzerine CPS’ye,  bir mektup gönderdi. CPS işvereni Nalan AYDAR’a gönderilen mektupta IndustriALL, konuyu uluslar arası düzeyde takip ettiklerini ve CPS’nin işçileri işe geri almasını ve sendikayla diyaloğa girmesini beklediklerini aksi durumda konuyu üretim yapılan Volkswagen ve Daimler Gruplarına taşıyacaklarını iletti.

 

IndustriALL’un her iki grupla tedarik zincirlerini de kapsayan çerçeve anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmalara göre tedarikçi tüm firmalarda sendikal hak ve özgürlüklere saygı gösterileceği ifade ediliyor. CPS işyeri de bu kapsamdaki işyerlerinden biri olma özelliğe sahip. CPS Volkswagen, Audi ve Mercedes arabalarına koruyucu kılıflar üretiyor.

 

CPS’ye gönderilen mektup:

 

 

INDUSTRİALL KÜRESEL SENDİKASI, CPS AUTOMOTİV TEKSTİL’İ

DERHAL İŞÇİLERİ İŞE GERİ ALMAYA ÇAĞIRMAKTADIR

 

Sayın Nalan Aydar,

 

Bu mektubu dünya genelinde 141 ülkedeki tekstil ve giyim sektörleri dahil, tüm tedarik zinciri üretimlerini de içine alan, 50 milyondan fazla işçiyi temsilen eden İndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası adına İstanbul Tuzla’da kurulu C.P.S. Automotiv Tekstil’de hukuksuz bir şekilde çıkarılan Deriteks Sendikası üyesi 9 öncü işçinin işe geri alınması çağrısında bulunmak için yazıyorum. Deriteks küresel sendikamızın bir üyesidir.

 

CPS’nin Tuzla’daki korucuyu çözümler üreten işletmesinde işçilerin durumu hakkında oldukça öfkelendik. Biz üyemiz Deriteks tarafından, CPS Tekstil’de çalışan işçilerin çoğunluğunun meşru ve aynı zamanda ILO’nun uluslar arası sözleşmelerince garanti altına alınan temel haklarını ve yine Türkiye Anayasası ve ulusal sendika mevzuatına uygun olarak sendikaya katıldıklarını öğrenmiş bulunuyoruz.

 

Ancak, Deriteks’in örgütlenme sürecini işyeri yönetiminizce öğrenildiği anda 9 öncü sendika üyesi 4 ve 15 Eylül tarihlerinde sendikal nedenle işten çıkarıldı. Aynı zamanda işçilerin sendikaya katılmaları halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiği işyerinizde, yönetim tarafından sendikanın varlığından kurtulmaya yönelik düşmanca taktiklere başvurduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm çalışanların toplu görüşmelere katılma ve sendika üyesi olma haklarını açıkça bir şekilde tanıyan Çokuluslu Şirketler İçin OECD Rehberi’ne uymak zorunda olduğunuzu önemle hatırlatırım. Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları ve İş Dünyası İçin Yol Gösterici İlkeleri’nde, ILO’nun 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı ve 87 sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme hakkının korunması sözleşmelerinde çalışanların özgürlüğünün, saygınlığının ve onurunun korunması hakkına saygı duyulmasını sağlamak için şirketlerin gereken özeni gösterme sorumluluğu kabul edilmektedir. İşletmelerinizde temel çalışma standartlarını ve uluslar arası yükümlülüklere bütünüyle saygı duyulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuz altındadır.

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendika Özgürlüğünün Güvencesi 25.maddesinde “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz” denilmektedir.

 

Bununla birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Maddesi 118’de “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.

 

Size bir an önce atılan sendika üyesi işçileri işe geri alınması ve sendikaya üye olmayı özgürce seçen işçiler üzerindeki her türlü baskıya son vermeniz, Deriteks Sendikası’yla çalışma koşulları ve adil iş ilişkilerinin kurulması için anlamlı bir diyaloğa girmeniz çağrısında bulunuyorum.

 

Ayrıca, şirketinizin Volkswagen, Audi ve Mercedes gibi uluslar arası araba markalarına üretim yaptığının farkındayız. InudstriALL Küresel Sendikasının Volkswagen ve Daimler ile çerçeve anlaşmaları olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Her iki anlaşmada tedarikçi şirketler tarafından temel işçi haklarının tanınmasını ve uygulanmasını gerektiren, tedarik zinciri ile ilgili açık hükümler bulunmaktadır.

 

Durum çözüme kavuşmadığı sürece Deriteks Sendikası ve üyelerinin desteklenmesi konusunda  uluslar arası düzeyde dayanışma eylemlerimizin devam edeceğini bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca bugün olduğu gibi sorun devam ederse, büyük müşterilerinizle birlikte gerekli önlemleri alacağımızı bilmelisiniz.

 

Cevabınızı hızlı bir şekilde bekliyoruz.

 

Saygılarımla,

 

Jyrki Raina/ Genel Sekreter

 

 


Foto Galeri
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!