Tekstil, Hazır giyim, Ayakkabı ve Deri Sektörleri Dünya Konferansı Gerçekleşti

IndustriAll Küresel Sendika Tekstil, Hazır giyim, Ayakkabı ve Deri Sektörleri Dünya Konferansı 22-23 Mayıs 2016 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde IG Metall House’da gerçekleştirildi.

 

 

Konferans IndustriAll Küresel Sendika Başkanı Berthold Huber ‘ın açılış konuşması ile başladı. Konferansın açılışında Başkan yardımcısı Hisanobu Shimada, THGAD Sektörleri Eş Başkanı Edgar Romney ve IndustriAll Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan katılım gösterdi.

 

Ardından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere istina Hajagos-Clausen bir sunum gerçekleştirdi.

 

THGAD(Tekstil, Hazırgiyim, Ayakkabı ve Deri) sektörlerinde dünya çağında sendikal güç inşa edilmesi başlıklı oturumda  IndustriAll Başkan Yardımcısı Hisanobu Shimada, Martua Raja Siregar & Darlina Lumban Toruan,Garteks & SPN Endonezya, Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat Teksif birer sunum gerçekleştirdi.

 

Bu oturumda küresel ekonomi içerisinde sektörün karlılık oranlarına karşın ve çalışma koşulları ve ücretlerdeki çarpıklıklar ele alındı. Tüm dünyada yaklaşık 60 milyon hazırgiyim işçisi olduğu tahmin edilirken bu sektörde sendikalaşma oranın düşüklüğüne dikkat çekildi.

 

 Birinci günün öğleden sonraki oturumunda ise Bangladeş’teki Rana Plaza’nın çökmesiyle binden fazla işçinin yaşamının yitirdiği facianın ardından Accord olarak lanse edilen Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşmasının bugüne kadar olan etkinliği tartışıldı. Bu anlaşmanın sendikal örgütlenmeye yansımasının istenen ölçüde yaşanmadığına dikkat çekildi.

 

Günün son tartışma başlığı ise Yaşam Ücreti ve Sektör Düzeyinde Toplu Pazarlık için Mücadele oturumuydu. Bu oturumda Tchibo ve Esprit marka temsilcileri de yer aldılar. Athit Kong, C.CADWU  adına Kamboçya’da 2000’li yıllarından başından bu yana yaşanan mücadele ve grev asgari ücret kampanyasından bahsetti. 2013’teki genel grevde 5 işçinin öldüğünü ve 23 işçinin tutuklandığını belirten Athit Kong bu mücadele ile 128 Dolara ve ardından 2015 yılında ise kampanyalarla 140 Dolara ulaştıklarını söyledi.

 

İkinci Gün Oturumu Industriall Genel Sekreteri Jyrki Raina’nın sunumuyla açıldı. Raina örgütlenme özgürlüğü ve güvencesiz çalışma koşulları üzerinde durdu.

 

Küresel Sermaye ile Mücadele: Küresel Çerçeve Sözleşmeler tartışıldı. Bu oturumda Inditex ve H&M  markaları ile yapılan küresel çerçeve sözleşmelerinin kapsamına değinildi. Bu oturumda Inditex ve HM marka temcilcileri ve İspanyol, İsveç ve Myanmar’dan sendikalar katıldı. IndustriAll Türkiye adına Engin Sedat Kaya katılarak Türkiye’de çerçeve sözleşmelerinin örgütlenme kapsamındaki etkinliğine ve örgütlenme başarıları örneklerini anlattı.

 

Genel Başkanımız Musa Servi bu oturumda söz alarak,  Türkiye’deki örgütlenmede karşılaşılan problemler ile ilgili Volkswagen’in üretim yaptığı CPS firmasında yaşanan sendikal hak ihlalleri ile ilgili söz alarak işverenin sendika ile diyalog kurmadan ve sendika karşıtlığını uzun bir süredir devam ettirmesi ve çerçeve sözleşmenin bir gereği olarak IG Metal’in desteğinin önemli olduğuna değindi.

 

Günün öğleden önceki diğer oturum başlıkları ise İşçi Haklarının Savunulması: Kurumsal Mücadele, THGAD Sektöründe Kadınlar idi. Kadınların sendikalarda örgütlenmesinin önemi üzerine IndustriAll Genel Sekreter Yardımcısı Monika Kemperle sunum gerçekleştirdi.

 

Öğleden sonraki oturumda ise Güvencesizlik üzerineydi. Güvencesiz çalışmaya karşı Asya ülkelerinde yürütülen kampanya örnekleri anlatıldı. Bu oturumda Sri Lanka ve Peru’daki sendikalaşma deneyimleri paylaşıldı.

 

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği üzerine Kot Kumlama başlıklı oturumda kot kumlamanın yarattığı sağlık sorunları üzerine IndustriAll İSG Sürdürebilirlik Direktörü Brian Kohler sunum gerçekleştirdi. Kohler kumlamanın tarihsel olarak gelişimine değinerek kot kumlamanın sektördeki kullanımına ve sağlık sorunlarına değindi.

 

Sendikamız bu bölümde söz alarak Kot Kumlamanın ülkemizdeki gelişimi ve bugünkü durumu üzerine söz alarak kot kumlama  işçilerinin karşılaştıkları sorunlara ve deneyimleri aktardık. Bugün kumlamanın halen görülebildiğine ve kumlama işinin özellikle Bangladeş’te devam ettirildiğine ve Bangladeş’teki sendikalara da bunun farkında olmaları çağrısında bulunduk.

 

Konferans eş başkan ve bölge başkanlarının seçimi ile ve kapanış konuşması ile sona erdi.

 

25 Mayıs 2016

 

 


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!