Kıdem Tazminatıma Dokunma!

29.06.2020- Kıdem Tazminatının yeniden gündeme geldiği ve mevcut halinden daha da geriye götürecek olan ve adına Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi(TES) denilen fon sistemine karşı konfederasyonumuz Türk-İş’in 81 ilde gerçekleştirdiği kitlesel basın açıklamalarına sendikamız da katıldı.

 

Sendikamız İstanbul ve İzmir’de bulunan şubeleri ve üyelerimizle birlikte bulundukları illerde Türk-İş’in açıklamalarına katılım sağladı.

 

Yeni sistemle birlikte kıdem bir “tazminat” olmaktan çıkarılıyor. Tazminat kavramının devre dışı kalacak olması nedeniyle kıdemin iş güvencesi niteliğinin ortadan kaldırılması, emeklilikte daha iyi bir yaşam, çocuklarımıza sunabileceğimiz iyi bir gelecek anlamına gelen kıdem tazminatı tüm bu özelliklerini kaybedecek.

 

Fon sistemlerinin sağlıklı ve amaca uygun işletilmemesi, adına işsizlik fonu dediğimiz fon sisteminde dahi yararlanma koşullarının ağır olması nedeniyle bugün işsizlerin yarısının faydalanabildiği bir sistemde fonlar tam anlamıyla çare üretmiyor. Aksine iktidarların rahatlıkla kendi amaçları uğruna suistimal edilebiliyor. Buna en yakın ve canlı örnek İşsizlik Fonu. İşsizlerin yararlandırılması gereken İşsizlik Fonu’nda biriken parayla bugün işverenlere neredeyse sınırsız teşvikler sağlanıyor ve amacı dışında kullanılıyor.

 

Bugünkü mevcut halinin daha da iyileştirilmesi gereken kıdem tazminatı sisteminin eleştirildiği noktalara dair çözüm üretmek yerine yeni bir finans kaynağı haline getirip amacından saptırıldığı bir fon sistemini kabul etmiyoruz.

 

Kıdem bizim geleceğimiz!

 

Kıdem bizim aşımız!

 

Kıdem bizim iş güvencemiz!

 

#kıdemimedokunma

 

 

 

 

 

 

 

 


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!