OHAL KALDIRILMALIDIR! EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ SUSTURULAMAZ!

OHAL KALDIRILMALIDIR! EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ SUSTURULAMAZ!

 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhalif kesimleri susturmaya yönelik öteden beri devam eden sindirme ve baskı politikaları tüm hukuksuz girişimlerle sürdürülmeye devam ediyor.

 

FETÖ’cü suçlamasıyla yelpaze genişletilmiş ve emek ve demokrasi mücadelesi içinde yer alan kesimler de aynı suçlamayla hedef haline getirilmiştir.

 

Emek ve demokrasi mücadelesinde yer alan akademisyenlerin ve kamu çalışanlarının uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde FETÖ’cü suçlamasıyla görevlerine son verilmesi kabul edilemezdir. Bütün bu yaşananlar bugüne kadar dünya görüşleri bilinen, dünyadaki gelişmelere ve olgulara sınıf eksenli bakan, emek mücadelesinin içinde yer alan akademisyen, öğretmen, sağlık çalışanlarını görevden uzaklaştırılması, açığa alınması siyasal iktidarın kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedef haline getirdiğini göstermektedir.

 

Aralarından KESK üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi kamu çalışanı açığa alınmış veya kamudan tasfiye süreci yaşanmaktadır. 

 

Akademiden atılan Emek Ve Demokrasi Savunucusu Olan Hocalarımızın Yanındayız.

 

Özellikle sendikal mücadele alanında yakından tanınan ve sınıf mücadelesinin içinde yer alan değerli hocalarımız akademiden uzaklaştırılmıştır. Başta ve Kocaeli Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede görevden uzaklaştırmalar yaşanmıştır. Hiç bir meşru zemini olmadığı halde fırsatçı bir yaklaşımla, emek ve demokrasi unsurlarına yönelik saldırılara son verilmeli ve haksız bir biçimde görevden uzaklaştırılan hocalarımızın hakları iade edilmelidir.

 

Bugün yaşananlar sadece kamuda yaşanmamakta, muhalif görüşleri bilinen tüm kesimlere yönelik bir ava dönüşmüştür.

 

OHAL ile birlikte sendikal örgütlenme özgürlüğüne de engeller çıkarılmakta direnişteki işçilerin eylemlerine müdahale edilmektedir. OHAL kaldırılmalı ve demokratik hak ve özgürlüklerin önü açılmalıdır.

 

Seçimle Gelenler Seçimle Gitmelidir

 

Halkın iradesi ile seçilmiş belediyelerde kayyım getirilmesi hukuk dışı ve anti demokratik bir uygulamadır. Halkın iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerde seçilerek gelenlerin görevlerinden alı konması halkın iradesini tanımamak anlamına gelmektedir.

 

Ohal ile Kıdem Tazminatı Gasp Edilmek İstenmektedir

 

İşçi sınıfını mücadele ile kazandığı bir hak olan kıdem tazminatının gasp edilmek istenmesine rağmen, işverenler ve hükümet hep birlikte algı oluşturmaya çalışmakta kıdemde yaşanacak hak kayıplarını kamuoyundan saklamaktadırlar. Kıdem tazminatından herkesi yararlandırmak için sadece bir yasal düzenleme yeterliyken bu yapılmayıp ciddi hak kayıplarına neden olacak bir sistemle kıdem tazminatı ortadan kaldırılmak istenmektedir.  

 

Darbe girişimi sonrası gelen OHAL ile birlikte bir çırpıda kazanılmış olan haklarımız da engellenmek istenmektedir. OHAL’in işçi sınıfı üzerine karabulut gibi dolanmasına müsaade etmeyeceğiz. 

 

Darbeciler Yargılanmalı, Ohal Kaldırılmalıdır!

 

Darbe girişiminde yer alanların gereken cezayı almaları için hukuk süreci işletilmeli ancak suçsuz kesimlere baskı politikalarından bir an önce vazgeçilmeli, demokrasi ve hukuk dışına çıkılmamalıdır. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesinin demokrasi ve hukuk içinde gelişebileceği muhakkaktır. OHAL uygulaması bir an önce kaldırılmalı ve temel hak ve özgürlüklerin kullanılması yönündeki kısıtlamalara son verilmelidir.

 

DERİTEKS SENDİKASI YÖNETİM KURULU


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!