Olağanüstü Genel Kurul Kurulumuz Toplanıyor

06.02.2024

KONGRE İLANI

 

DERİTEKS SENDİKASI

GENEL MERKEZİ’NDEN

 

Deriteks Sendikası’nın Olağanüstü Genel Kurulu, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Aydınlı Mah. Budak Sokak No:41 adresindeki sendikamızın genel merkezinde aşağıda yazılı gündem dahilinde toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde 2 Mart 2024 Cumartesi günü aynı adres ve saatte aynı gündemde toplanacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendikamız Anatüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ne göre ilan olunur.

 

DERİTEKS SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 • 1. Yoklama ve Açılış
  2. Genel Başkanın Açılış Konuşması
  3. Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
  4. Raporların Okunması ve Müzakeresi
         - Çalışma Raporu
         - Mali Rapor
         - Denetim Kurulu Raporu
         - Disiplin Kurulu Raporu
  5. Kurulların İbrası
  6. Katılma kararının ve 25.01.2024 tarihli katılma protokolünün görüşülmesi ve karara bağlanması
  7. Kapanış
   

Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!