Prokom Sendikaya Saygı Duymalıdır

Prokom’da işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. PROKOM yetkilileri bir süredir devam eden sendikal faaliyetten haberdar olmuş ve işçilerin yasal haklarına saygı duymayarak sendikal faaliyetleri engellemeye çalışmıştır. İşveren geçen hafta içinde tüm işçileri toplamış, işyerine sendikanın asla giremeyeceğini söylemiş, sendikamızı ve sendikacıları karalayan açıklamalarda bulunmuştur.

 

Sendika hakkı TC Anayasası 51. Maddesi doğrultusunda tüm işçilere tanınmış ve yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Bu madde tüm işçilerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalara serbestçe üye olabileceklerini açıkça belirtmektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesi ise işçilere sendikalı oldukları gereçesiyle hiçbir ayrı işlem yapılamayacağını, sırf sendikal nedenle işten çıkarma yapılamayacağını açıkça belirtmektedir. Sendikal nedenle işten çıkarma kanunlar çerçevesinde yasaklanmış olup, sendikal tazminatı ve TCK 118.madde gereği hapis cezasını gerektirir. Aynı zamanda sendikalaşma hakkı Türkiye’nin onayladığı 87 sayılı ILO Sözleşmesi olan Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi çerçevesinde güvence altındadır.

 

Uluslararası ve ulusal düzenlemeler açıktır ve sendikalaşma evrensel bir haktır. Ancak bu hak PROKOM yetkilileri tarafından engellenmek istenmiştir. Geçtiğimiz hafta PROKOM yetkilileri sendikaya öncülük eden işçilerle tek tek görüşerek işçilerin sendikaya üye olup olmadıkları sorgulamıştır. İşçilere suçlu muamelesi yapılarak, rencide edilmiş ve 9 işçinin iş akitleri feshedilmiştir. Yapılan feshiler ise uygulama yöntemi bakımında usulsüzdür ve işçilere okutulmadan imzaltılmış ve imzalatılan belgelerde sendikal nedenle dava açılmasının engellenmeye çalışıldığı görülmektedir. İşçilere işten çıkarmalarla göz dağı verilmek istenmiş, bu sayede çalışan işçiler üzerinde baskı kurulmuş ve sendikaya üye olan işçiler istifaya zorlanmıştır.

 

Buradan şunu ifade etmek istiyoruz. Eğer ortada bir suç varsa bu suçu işçiler değil, işçilere sendikayı karalayan, sendikalaşma hakkını engelleyen, baskı yapan ve işçileri sırf sendikalı oldukları için işten atan PROKOM işlemiştir. PROKOM yetkilileri sendika karşıtı yaklaşımlarını gizlememiş ve tüm işçilere sendikayı karalayıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylemlerde bulunmuştur. Tüm bunlar yaşanırken sendikamız işyeri yetkilileri ile görüşme çağrısında bulunmuş, ancak bu yönde bir çok girişimimize rağmen PROKOM yetkilileri bu taleplerimizi yanıtsız bırakmıştır.

 

Bir çağrıyı da buradan PROKOM işverenine yapmak istiyoruz. Sendikaya karşı durmanın, işçilerin yasal haklarına karşı durmanın bir manası yoktur. Prokom işçilerinin de meşru ve haklı talepleri var ve işçilerinizi dinlemek ve haklarına saygı duymak zorundasınız. Bu işçiler size para kazandırıyor, üretimi yapıyor ve bu işçiler sayesinde bu fabrikanın bacası tütmeye devam ediyor. Dolayısıyla işçilerinize hoyratça davranmayı bırakın ve işçilerin bu sesine kulak verin. Çalışma barışının sağlanması için sendikamızla diyalog kurun. Sendikamız bu konuda diyaloğa her zaman açık olmaya devam edecektir. PROKOM sendika karşıtı tavrını devam ettirdiği müddetçe bu konuyu başta Avrupa’ya ve uluslararası areneya taşıyacağımızdan ve PROKOM’un ana müşterilerine kadar ulaşacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

 

Deriteks Yönetim Kurulu

 


Foto Galeri
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!