PUNTO DERİ İŞÇİLERİ BAKAN´A SORULDU

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel Punto Deri'de sendikalaştıkları için işten atılan işçilere geçtiğimiz gün ziyaret etmiş ve ardından Punto işçilerini meclis gündemine taşımıştı. Levent Tüzel sosyal medya üzerindne yayınladığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e verdiği soru önergesi ile ilgili haber:

"Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, sendikalaştıkları için işten atılan ve 170 gündür direnişte olan Punto Deri işçilerini meclis gündemine taşıdı. Punto deri işçilerinin ve Zeytinburnu deri çalışanlarının sorunlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesi:


İstanbul Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren Punto Deri fabrikası işvereni, 78 işçiyi, DERİTEKS Sendikasında örgütlendikleri için işten atmıştır. İşçiler, işverenin sendikayı tanıması ve işe geri dönmek için 170 gündür fabrika önünde direnişlerini sürdürmektedir.
DERİTEKS Sendikasınca yapılan açıklamada, işverenin baskıları karşısında, sendika hakkından vazgeçmeyen işçilerin kapı önüne konulduğu, işçilerin yasal haklarından tam olarak yararlanmak istediği, buna karşılık patronun hiçbir yasal hakka tahammül etmediği ifade edilmektedir.
Punto Deri fabrikasında çalışma koşullarının işçi sağlığını tehdit edecek boyutlarda olduğu ve ciğer hastalıklarının işçiler arasında çok yaygın olduğu, birçok işçinin tüberküloz tedavisi gördüğü ifade edilmektedir. Çalışma makinaların hemen üzerinden lağım borularının geçtiği, yeterli havalandırma olmadığı, ağır rutubet, kullanılan kimyasal solüsyonlar ve bali gibi yapıştırıcı maddeler, yazın kullanılan vantilatörün tozu ve kesilen tüyleri havalandırdığı, maske, kulak tıkacı verilmediği şikayetler arasında. 
İşçiler, ücretlerinin çok düşük olduğunu, 7/24 saat çalıştıklarını, çocuklarının yüzlerini bile göremediklerini, hafta sonu tatilleri dahi olmadığı için sendikaya üye olduklarını söyleyen işçiler, anayasal haklarının ihlal edilmesine karşı yetkililerin, Bakanlığın önlem almasını beklemektedir. Patronların sendikayı işyerine sokmamak için kısmı iyileştirmeler yaptığını belirtilen işçiler, bunun gelip geçici olduğunu, çocukları ve ailelerinin geleceğini korumak ve sendikal haklarını kazanmak için Punto Deri ve Kuzu Deri’deki direnişlerinin bütün işyerlerine yayılacağını belirtmektedir. 
Konuyla ilgili olarak;
1. Anayasa ve yasalarına aykırı hareket eden Punto Deri patronun hak ihlalleri ve hukuksuz uygulamalarına karşı Bakanlığınızca her hangi bir denetim yapılmış mıdır?
2. Punto Deride işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri Bakanlığınızca yapılmış mıdır? Son iki yıl içinde kaç kez denetlenmiştir? İşçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden riskler tespit edilmiş midir? Edildi ise bu riskler nelerdir? İşveren nezdinde cezai işlem yapılmış mıdır?
3. Deri işçilerinde görülen tüberküloz ve işitme kaybı gibi hastalıkların önlenmesi için ne tür önlemler alınmıştır? 
4. Punto Deri ve buna bağlı Kuzu Deri ile Maksutat fason üretim atölyesinde, son bir yılda toplam kaç işçinin iş akdi feshedilmiştir? Hangi gerekçelerle ve hangi tarihlerde feshedilmiştir?
5. Son bir yılda, Punto Deri ve buna bağlı Maksutat fason üretim atölyesinde toplam kaç işçi sendikaya üye olmuş, bunların kaçının sendikaya üyeliği vardır?
6. Punto Deri patronunun kardeşleri ve yeğenleri adına kayıtlı, farklı isimlerle fabrika açıp işçileri güvencesiz, kayıtsız çalıştırdığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda bir denetim yapılmış mıdır?
7. Punto Deri’de işten atıldığı için direnişte olan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve sendikalı olduğu için 5 işçinin iş akdinin feshedildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda bir denetim yapılmış mıdır?
Sendikalı olmanın patronlar tarafından engellenememesi ve örgütlenme hakkının korunması için, Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmaktadır?


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!