SENDİKAL FAALİYET SUÇ DEĞİLDİR, TÜMTİS SENDİKASI İLE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

10.03.2016

 

SENDİKAL FAALİYET SUÇ DEĞİLDİR, TÜMTİS SENDİKASI İLE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

 

TÜMTİS Sendikası Ankara Şube Başkanı, yöneticileri ve üyelerine yönelik verilen hapis cezalarının onanması anayasal ve demokratik bir hak olan sendikalaşma hakkını hiçe sayan bir karar olmuştur. İşçilerin sendikalaşmaları, faaliyetleri içinde yer almaları bu amaçla sendikalarda yönetime gelmeleri işçileri sendikaya davet etmeleri en doğal ve yasal bir haktır.

 

Yargının vermiş olduğu karara gerekçe oluşturan nedenler bir sendikanın doğal faaliyetleri olarak sıralanmaktadır. Ve bu karar da açık bir biçimde doğrudan sendikal faaliyetin yargılandığı görülmektedir. İşçilerin demokratik ve ekonomik taleplerini geliştirmeleri amacıyla sendika kurmaları veya onlara katılmaları ve bu amaçla toplu iş sözleşmesi yapmaları uluslararası temel işçi hakları kapsamında olup ulusla düzenlemelerin de üzerinde uluslararası normlar arasındadır.

 

TÜMTİS yönetici ve üyelerine verilen cezaya gerekçe yapılan sendikal faaliyetin kendisi olmakla birlikte bu suçu bütün sendikalar işlemektedir.

 

TÜMTİS yönetici ve üyelerine verilen cezaların yerinde olmadığı açıktır. Tutuklu sendika yöneticileri, üyeleri ve ailelerinin daha fazla mağdur edilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ceza veren mahkeme hakimlerinin “paralel örgüte üye” olma suçundan ise meslekten uzaklaştırılmaları da verilen kararların bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle tarafsız bir yargılama yoluna yeniden gidilmesi gerekmektedir.

 

Bizler anayasal ve yasal bir hak olan sendikal faaliyet suçunun işlemeye ve TÜMTİS Sendikası ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!