Sendikamızdan Tarihi Genel Kurul

Deriteks Sendikası TEKSİF Sendikasına Katılma Gündemi İle Genel Kurulunu Topladı

 

Sendikamız 24.02.2024 tarihinde tarihi bir genel kurul gerçekleştirdi. Sendikamızın 2012 yılında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte öncesinde deri ve dokuma olarak ayrı düzenlenmiş olan iki işkolunun birleşmesi neticesinde yüzde bir olarak belirlenen yeni işkolu barajı engeline takılmıştı. Yasanın 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte 2013 yılının ilk sendika üyelik istatistiğinin açıklanması sonrası  yetki sorunu yaşayan sendikamız daha sonra bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerle  2015, 2016 ve son olarak 2019 yıllarında yapılan geçici süre ile işkolu barajından muafiyet düzenlemelerinden yararlanmış ancak bu süreler bir yıl gibi kısa süreli dönemleri kapsaması itibarıyla daha önceden toplu iş sözleşmeli işyerlerinde sözleşmelerini yenileyebilmiş, kısıtlı sürelere rağmen örgütlenme hamlesi üye sayısını 2,5 kat artırarak 1.800’lü seviyelerden 5000’li seviyelere yükseltebilmiş ancak son geçici muafiyet düzenlemesinin 2020 Haziran ayında sona ermesi ve o günden bu yana geçen ve neredeyse 4 yılı bulan bir süre zarfında çok sayıda girişimlerine rağmen yeni bir yetki düzenlemesinin hayat bulmaması üzerine bir başka sendika ile birleşmeyi gündemine almıştı.

 

Bu noktada Türk-İş Konfederasyonumuz ve aynı konfederasyon çatısı altında ve aynı işkolumuzdaki kardeş TEKSİF Sendikası ile birleşme görüşmeleri hızlanmış ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine her iki sendika tarihi bir birleşmenin adımlarını atmak üzere birlikte yola çıktı. Birleşmenin sağlanması için her iki sendikanın en üst organları olan genel kurullarını toplaması ve birleşmeyi karar altına alması gerektiğinden, sendikamız olağanüstü genel kurulunu topladı.

 

Sendikamızın toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula işyerlerinde çalışan ve üye olan delegeler dışında sendikamızın onursal başkanları Yener Kaya ve Musa Servi de katıldı.

 

Genel Başkanımız Makum Alagöz’ün İzmir’de toplu iş sözleşmemizin bulunduğu Akar Tekstil’de fabrika ortaklarından biri tarafından alçakça silahlı bir saldırıya sonucunda yaralanması nedeniyle evinde istirahat etmesi nedeniyle genel başkanımız Makum Alagöz adına açılış konuşmasını genel teşkilat sekreterimiz Ayhan Yanılmaz gerçekleştirdi.

 

1948 yılından 2024'e Yeni Bir Tarihsel Aşama

 

Ayhan Yanılmaz konuşmasına başlamadan önce genel başkanımız ve sendikamız ekibine yapılan alçak saldırıyı bir kez daha lanetlediklerini, saldırının genel başkanımız şahsında Deriteks camiasına yönelik bir hedef taşıdığını, işçilerin ve emek dostlarının ise en iyi tepkiyi alanlara çıkarak demokratik tepkilerini ortaya koyarak verdiğini söyledi. Ayhan Yanılmaz saldırının amacının ne olursa olsun sendikacılık ilkelerimizden taviz vermeden devam edeceğini ve işçilerin haklarının korumaya devam edeceklerini belirtti. Yanılmaz, bu genel kurulun tarihi bir nitelik taşıdığını, iki köklü kurum olan Deriteks ve Teksif Sendikasının birleşmesinin hem büyük bir heyecan diğer taraftan da bir burukluk taşıdığını söyledi. Deriteks’in ve önceki adıyla Deri-İş Sendikasının cumhuriyetin henüz daha 25 yaşında olduğu 1948 yılında deri işçileri tarafından kurulduğunu ve kurumun 75 yılı geride bıraktığını ve ülkemizde tarihsel kuruluş bakımından en eski işçi kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi. Yanılmaz, bunun bir tarihin sona ermesi olarak değil yeni bir kapının aralanması ve bir evrilme süreci olarak görülmesini birleşik mücadeleyi savunanlar olarak bunu hayata geçirmek zorunda olduklarını belirtti. Tarihsel mücadeleden örnekler veren Yanılmaz, sendikamızın 1965-1974-1985-1987 yıllarında önemli havza grevlerini gerçekleştirdiğini ve bugünkü hakların o mücadeleler ışığında alındığını, 12 Eylül sonrasın ilk işçi grevini gerçekleştiren sendika olarak onur duyduklarını, geçmişten bugüne kadar işyerinde sendikal mücadele içinde yer alan binlerce işçi olduğunu, sendikanın yaşaması için omuz veren tüm işçileri ve emek dostlarını selamladıklarını belirtti.  Yanılmaz sendikamızın kurucu başkanlarından rahmetli Mustafa Şahin ve sonrasında görev alan Yener Kaya ve Musa Servi’yi bu birleşmenin sağlanması yönünde verdikleri destek için teşekkür etti. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Yanılmaz, bu birleşme sürecinde başta Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat’a ve yönetimine teşekkürlerini iletti ve Teksif Sendikası’nı selamladı. Yanılmaz’ın konuşmasını bitirmesinin ardından sendikamızın tarihsel süreçte mücadele örneklerini gösteren sinevizyon gösterimine geçildi.

 

Sunulan önerge doğrultusunda belirlenen Divan heyeti görevini yapmak üzere oturuma geçti. Sinevizyon gösterimi izlenmesinin ardından divan heyeti yerini aldı ve gündem sırasına göre salondaki herkesi bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşını okumaya davet etti.

 

Divan Başkanlığı görevine getirilen onursal başkanımız Musa Servi, genel başkanımız Makum Alagöz’e yapılan saldırıyı nefretle kınadığını ve Deriteks Sendikasına geçmişten beri yapılan saldırılara karşı kenetlenerek karşı durduğunu söyleyerek, başta Makum Alagöz’e ve ailesine ve Deriteks ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Servi kendisinin görevde olduğu dönemde de yetki ve işkolu barajına yönelik sürekli mücadele verdiklerini ancak bunun sağlanmasının ve yeni bir geçici muafiyet düzenlemesin yapılmasının mümkün olamadığını ancak Deriteks Sendikası’nın çaresiz de olmadığını ve birleşme tartışmalarının yapılmaya başlandığını belirtti. Servi işçi ve emekçilere yönelik hiç olmadığı kadar bir saldırı olduğunu ve ücretlerin giderek eridiğini ve buna karşı mücadele etmeksizin bir çıkış yolu olmadığını söyledi. Servi konuşmasının ardından sözü onursal başkanımız Yener Kaya’ya verdi.

 

 

Yener Kaya, konuşmasına başlamadan önce genel başkanımız Makum Alagöz’e acil şifa dileklerini iletti. Kaya, bu birleşmeyi aslında 1970’li yıllardan beri canı gönülden istediklerini, o dönem de işkollarının evrensel olarak 16 olduğunu ve tekstil ve derinin de farklı değil aynı işkolları olduğunu bundan 50 yıl önce de işkollarının birleşmesinden yana olduklarını belirtti. Ancak o dönemde de işkollarının birleşmesinin sendikalarca isteksizce davranılması üzerine yapılamadığını,  Deri-İş’in birleşmelerden hiçbir zaman çekinmediğini daha önce de Kazlıçeşme ve Beykoz’da kurulan sendikaların birleştiğini, geçmişten beri deri iş geleneğini birleşik mücadeleden yana olduğunu söyledi. Teksif ve o dönemdeki sendikamızın Deri-İş Sendikasının birlikte toplu iş sözleşmelerinin yakından takip ettiklerini belirtti. Bu birleşmeden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Kaya, Türk-İş’i kuran sendikalardan biri olan Deri-İş’in bugünkü adıyla Deriteks’in asla sahipsiz olmadığını belirtti. Kaya, deri iş geleneğinin çok köklü olduğunu ve bir işçi için bile olsa hak mücadelesini her zaman verdiklerini belirtti. Kaya sözlerini  Teksif ile birleşmenin tarihsel bir anlam ifade ettiğini belirterek bu birleşmede görev alanlara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 

Konuşmaların ardından divan sonraki gündem maddesine geçti. Çalışma raporu ve mali raporun daha önce delegelere dağıtılması üzerine okunmaması yönündeki önerge kabul edildi. Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu raporlarının okunması ve daha sonrasında kurulların ibra edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

Daha sonra Yönetim Kurulunca Teksif Sendikası’na katılma yönünde alınan karara ilişkin önerge gerekçesi ile birlikte okundu ve sunulan önerge tüm delegeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

Kabul edilen önergenin ardından Deriteks Sendikası ve Teksif Sendikası arasında imzalanan birleşmeye ilişkin protokol içerik ve kapsamı sendikamızın hukuk müşaviri Av. İsmail Ertan tarafından okundu ve delegelerle paylaşıldı. Divan taraflarca imza altına alınan protokolün delegelerin oyuna sundu ve Deriteks ve Teksif sendikalarınca imzalanan birleşme protokolü tüm delegeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

Deriteks Sendikası TEKSİF Sendikasına Katılmayı Oybirliği Onayladı

 

Deriteks Sendikasının Teksif Sendikasına katılması yönündeki önergenin ve taraflarca imza altına alınmış protokolün kabul edilmesinin ardından, “Katılma”nın oylanmasına geçildi.

 

Divan bir sendikanın bir başka sendikaya katılmasına ilişkin kararın gerçekleşebilmesi için her ikin sendikanın genel kurullarını toplayarak ve yasanın aradığı delege salt çoğunluğunun sağlanmasının gerektiğini hatırlattı. Divan heyeti tüm delegelerin salonda hazır bulunmasını isteyerek oylamaya gececiği duyurdu. Ardından oylamaya geçildi. Divan, TEKSİF Sendikasına KATILMA kararı doğrultusunda salonda bulunan tüm delegelerin el kaldırması sonucu oybirliği ile KATILMANIN kabul edildiğini tespit etti. Böylece Deriteks Sendikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 015 dosya numarasına kayıtlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası(kısa adıyla TEKSİF)’ekatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Divan ana gündem olan katılmanın oy birliği kabul edilmesinin ardından genel kurul gündemini kapatarak genel kurulu sonlandırdı.


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!