SENDİKAMIZIN 33. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

SENDİKAMIZIN 33. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

 

Sendikamızın 33. Olağan Genel Kurulu 21-22 Ağustos 2021 tarihinde Petrol-İş Sendikası Toplantı Salonunda gerçekleşti.  Genel Kurul Teşkilatlanma Sekterimiz Ayhan Yanılmaz açılış konuşmasını yapmak üzere genel başkanımız Musa Servi’yi kürsüye çağırdı. Genel Başkanımız Musa Servi tüm delegasyonun ayakta alkışları eşliğinde kürsüye geldi.  

 

 

 

Genel Başkanımız Musa Servi konuşmasında küresel ölçekte dünyada birçok alanda sorunların arttığına, iklimsel değişikliklerin, çevre felaketlerinin arttığına ve yoksulların daha çok etkilendiğinin belirtti. Servi işsizlik fonunun amacına uygun olarak kullanılmasını talep ederken, kıdem tazminatına yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti. İşkolu barajı sorunu için uzun yıllardır mücadele verdiklerini belirten Servi, yeni bir işkolu muafiyet düzenlemesi için bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu geçmesine birtakım müdahaleler nedeniyle mecliste yasalaşmadığını belirtti. Servi mevcut durumda yapılacak yeni düzenleme için ciddi bir engel olmamasına rağmen Türk-İş’in ağırlığını gerçek anlamda ortaya koyması durumunda baraj düzenlemesinin yapılabileceğini belirtti. 

 

Servi, sendikamızın kadın işçilere yönelik politikasının net olduğunu, işyerlerinde kadın temsilci sayısının arttığına, sendikamızın eylem, direnişlerinde kadınların ön saflarda yer bulmasının sevindirici olduğunu söyledi. İş cinayetlerinde ve kovid-19’a bağlı hayatını kaybeden üyelerimizin isimlerini okuyarak ve çalışırken iş cinayetine kurban giden işçileri saygıyla andı. Ülkede işçi haklarındaki ve sendikalaşma özgürlüğü, toplu pazarlık haklarındaki kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Servi, bir ülkede demokratik seviyeyi anlayabilmek için işçi haklarından başlanması gerektiğine değinen Servi, işçi haklarına yönelik her geçen gün artan saldırıların, toplu pazarlık hakkını kısıtlayan uygulamaların, grev yasaklarının kaldırılması çağrısında bulundu. Servi diğer taraftan demokratik bir ülkede kayyımlara yer olmadığını uygulamaların demokratik iradenin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Servi sendikaların işçilerin mücadele alanları olduğunu ve sendikalarda göreve gelenlerin işçilere karşı ciddi sorumlulukları olduğunu ve görevlerini iyi icra etmeleri gerektiğini belirtti.

 

Servi’nin yeni dönemde aday olmaması üzerine yeni görev alacaklara başarılar diledi ve bugüne kadar tüm delegelere bugüne kadar kendisine duyulan güven için teşekkür etti. Teşkilat Sekreterimiz Ayhan Yanılmaz sendikamız adına Musa Servi’ye plaket takdim etti. Genel Başkanımız Musa Servi de sendikamızın hukuk müşaviri İsmail Ertan'a emek mücadelesinde hukuki katkıları için teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

 

 

 

Genel başkanımızın konuşmanın ardından sendikamızın hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi yapıldı.

 

Genel kurulun yürütümü için sunulan önerge doğrultusunda divan başkanlığına Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, başkan yardımcılığına Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nidar ve Av. İsmail Ertan seçildiler. Divan Başkanı Süleyman Akyüz delegelere kendilerine duydukları güven nedeniyle teşekkür etti ve gündem sırasına göre saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

 

Katılan konukların isimleri okunarak kendilerine teşekkür edildi. Uluslararası sendika federasyonlarından IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle’nin genel kurula gönderdikleri videolu mesajların gösterimi yapıldı.

 

 

 

Konuklardan Gıda-İş Başkanı Seyit Aslan, sendikamızın onursal başkanı Yener Kaya, Kazlıçeşme eski şube başkanı Hüseyin Ateş, eski deri işçisi Ömer Kuru söz alarak birer konuşma yaptı.

 

Türk İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar konuşmak için söz aldı. Uyar yaptığı konuşmada emek mücadelesine yönelik saldırıların devam ettiğini ve her alanda mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Yetki sorunun çözümü için de olumlu bir netice alınmasını umduğunu belirtti.

 

Divan konuşmaların ardından Tüzük Tadil Komisyonu ve Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu, önceden dağıtılmaları nedeniyle Çalışma Raporu ve Mali Bilançolar ve Tahmini Bütçelerin okunmaması için sunulan önergelere oy birliği ile kabul edildi.

 

Çalışma Raporu üzerinde delegelere konuşmaları için söz verildi. Konuşma yapmak için söz alan delegeler genel olarak yetki sorununun çözümünü beklediklerini, işçilerin sendikalarda örgütleyecek politikaların geliştirilmesini, kadınların sendikalarda daha fazla yer almasına ve yönetimlere gelmesi talebinde bulunuldu.

 

Divan yeni dönem için tek liste olarak belirlenen aday listesini okudu aday olanlara söz verdi.

 

Yönetim kurulu üyesi adayı Sema Lermi söz aldı. Lermi, kadın işçilerin işten çıkışlarda öncelikli olarak tercih edildiğini ve sendikalarda kadınların yönetimde olmasının çok önemli bulduğunu belirerek yönetime aday olduğunu belirtti.

 

Delege ve yönetim kurulu üyesi Binali Tay söz aldı. Tarihsel süreçte işçiler kazanımlarını kaybettiğini, işverenlerin ise işçileri sendikalı oldukları için sokağa atmaktan çekinmediğini belirtti. Tay, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı ile hareket ettiğini belirterek sendikalara eleştirdi. Birlik ve mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğini, yetki meselesinin de çözüleceğine inandığını belirtti.

 

Delege ve Teşkilat Sekreteri Ayhan Yanılmaz söz aldı. Ayhan Yanılmaz Musa Servi ve Yaner Kaya’ya teşekkür etti. İşyerleri ile mücadele etmenin yanı sıra yandaş sendikalarla da mücadele ettiklerini belirtti. Yetki meselesi nedeniyle Çiftçiler Ayakkabı’da sözleşme yapmakta zorlandıklarını belirten Yanılmaz,  Van’da Günüz Nakış’ta, Asya Nakış’ta işçilerin mücadele ettiğini belirtti. Batman’da sendikal örgütlenmenin olduğu Pasteks işyerinde yetki sürecindeyken işverenin fabrikayı kapatma yolunu seçtiğini belirtti. İşyerlerinde mobing, taciz ve şiddete karşı tavizsiz hareket ettiklerini belirterek küresel markaların toplu iş sözleşmeli yerler üretim vermesini savunduklarını belirtti. Yanılmaz, sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesini desteklediklerini belirtti.

 

 

 

Genel Başkan adayı Makum Alagöz söz alarak, dünyada silaha yapılan yatırımların dünyadaki yoksullaşmayı çözecek durumda olduğunu, bir karış toprak için halkların kırdırıldığına, göçe zorlandığına değindi. Sadece yakınmanın çözüm üretemediğini, hedeflere dair politikaları tartışmanın gerek olduğunu vurguladı. Alagöz, Kazlıçeşme ruhunun devam ettirilmesini, genel başkan Musa Servi’den çok şey öğrendiklerini, ona çok müteşekkir olduğunu belirtti. Alagöz, yetki problemi devam ettiğini, DERİTEKS’i terbiye etme politikasının uzun bir süredir devam ettiğini ancak bunu başarmalarının zor olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı ile olumlu geçen görüşmelerin, daha sonra bir başka sendika tarafından baltalanmaya çalıştığını belirtti. Alagöz, kardeş olarak gördükleri sendikalardan da yeteri kadar destek alamadıklarını belirtti. Yetki sorunu nedeniyle sözleşme bekleyen işyerlerinin olduğunu belirten Alagöz, Çiftçiler Ayakkabı’da işçilerin sendikalarının arkasında durduğunu ve kararı duruşun başarıyla taçlandırmak istediklerini belirtti. Aynı şekilde ETF Tekstil’de de işçilerin sözleşmelerin başarıya ulaşmasında sergilenen mücadelenin başarının anahtarı olduğunu vurguladı. Genel Başkan Musa Servi’ye bir kez daha teşekkür eden Alagöz, her türlü sağlık sorununa rağmen Musa Servi’nin her soruna koştuğunu ve kendisine teşekkür etti. Alagöz, işçinin işçiden başka dostu olmadığını belirterek birlikte mücadele ederek kazanılmayacak hiçbir şey omadığını belirtti.

 

Divan konuşmaların ardından denetim kurulu, disiplin kurulu, mali raporlarla ilgili ibra edilmesi maddesine geçildi. Divan Başkanı denetim kurulu, disiplin kurulu, mali raporu oylamaya sundu ve kurulların tamamı oy birliği ile ibra edildi.

 

Genel Başkanımız Musa Servi’nin onursal başkan seçilmesi önergesi oy birliği kabul edildi. Ayrıca sendikanın gayrımenkul satışı, yeni bina alım, satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve sendikanın ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredisi kullanması ve yönetime yetki verilmesi konusunda sunulan iki önerge de oy birliği ile kabul edildi. Tüzük Tadil Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda tüzük üzerine yasaya uyarlama, demokratik mekanizmaları güçlendirme ve kadına yönelik politikalar bağlamında yapılan değişiklik maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

 

Dilek ve temeniler sonrası birinci günün kapanmasından sonra ikinci gün seçimler yapıldı. Tek liste olarak belirlenen seçimlerde genel başkanlığa Makum ALAGÖZ seçilirken, Teşkilat Sekreterliğine Ayhan YANILMAZ yeni dönem için göreve seçildi.

 

Sendikamızın zorunlu organları şu şekilde oluştu:

 

SENDİKA YÖNETİM KURULU

 

Makum ALAGÖZ

Genel Başkan

 

Ayhan YANILMAZ

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri                                                                      

 

Ercan ŞAHİN- ÜYE 

Sema LERMİ- ÜYE 

Cumali YALMAN- ÜYE

Erdoğan GÜNEY- ÜYE

Binali TAY- ÜYE                        

                                               

DENETİM KURULU

Erkan HELVACI

Mustafa FİDAN

Hüseyin CÜNCÜ

                            

DİSİPLİN KURULU

Kazım SOYLU

İmam Hüseyin KODAŞ                             

Kadir KURCAN                                            

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!