SF Deri´de Anlaşma Sağlandı

SF DERİ’DE ANLAŞMA SAĞLANDI

2015 Mart ayında SF Deri’de sendikal örgütlenmenin başlamasının ardından kısa süre sonra başlayan işten çıkarmalarda 14 sendika üyesinin işten çıkarılmış ve çıkarılan işçiler Ege Serbest Bölge önünde direniş e başlamıştı. 175 gün süren direnişte işçiler çeşitli engellerle karşılaşmış, işçilerin direniş pankartına el konulmuş, haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılmış, demokratik protesto hakları engellenmiş ve haberlerini yapan internet sitelerine erişim yasaklarının gelmesi ve sendika yöneticilerinin yargılanmaya başlamasıyla gündeme oturmuştu.

 

Sf Deri’de üretim yapan en büyük müşteri konumundaki ve aynı zamanda insan hakları ve sendikal haklar konusunda tedarikçi firmalar için ilkeleri bulunan İngiliz Mulberry markasının süreç içerisindeki hareketsiz tutumu eleştirilmiş ve tepkilerin markaya yönelmesine neden olmuştu.

 

Bağlı olduğumuz uluslar arası federasyon IndustriAll Global , Mulberry’i işçi haklarına saygı duymaya çağırmış ve Mulberry’i kendi ilkelerine de uymaya davet etmişti.

 

Sonrasında ise IndustriAll-Labour Start birlikteliği ile imza kampanyası başlatıldı ve imza kampanyası ile Mulberry’e yaklaşık 12 bin mektup ulaştırıldı. IndustriAll Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın da Mulberry’e barışçıl bir çözüm için yaptığı çağrılar önde gelen sektör araştırmaları sitelerinde yayınlandı.

 

Ardından Avrupa, Amerika ve Asya’da, 13 ülkede SF Deri işçileri için destek eylemleri gerçekleştirildi ve yapılan eylemler BBC Dünya Servisi tarafından iş raporu olarak yayınlandı. Sendikamızın dayanışma ağlarından sosyal partnerleri olan Clean Clothes Campaign ve International League for Brand Responsibility öncülüğünde  ve çok sayıda müttefik kuruluş tarafından Eylül ayı içinde SF Deri işçileriyle uluslar arası dayanışma eylemleri gerçekleşti.

 

Bu gelişmeler sonrası SF Deri ve Deriteks arasında diyalog süreci yaşanmaya başlamış ve süre giden görüşmeler sonrası taraflar arasında dün yapılan anlaşma ile mutabakata varılmıştır.

 

Anlaşma gereği;

 

Taraflar arasında bulunan işe iade talepli davalar, haksız rekabet iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza şikâyetleri ve sair talepli tüm davalar ve tüm şikâyetlerin sulh yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik protokol anlaşması imzalandı.

 

1.Bu çerçevede taraflar arasında açılmış bulunan tüm dava ve şikayetler geri çekildi.

 

2.İşe iade davalarında mahkemelerden talep edilen haklar maddi olarak karşılandı.

 

3.SF Deri Deriteks’i sosyal taraf olarak tanıdı ve sendika temsilcileri işyeri içinde tüm işçilerle bir toplantı yaparak gelinen nokta ve yapılan anlaşma konusunda bilgi paylaştı.

 

Yapılan anlaşmayla ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri olan örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkına uygun bir biçimde yapıcı diyaloğun her seviyede devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

 

Yapılan anlaşmayı değerlendiren sendikamızın genel başkanı Musa Servi;

 

“Sürecin en başından beri diyalog ve barışçıl bir çözüm arayışı içinde olduk. Sendika olarak üyelerimizin haklarını koruma ve gözetme görevimiz var. SF Deri de son süreçte pozitif bir yaklaşımla hareket etti ve Deriteks Sendikası işyerinde sosyal bir taraf olarak tanındı. Endüstri ilişkiler sisteminde yaşanan krizler göstermektedir ki sorunlar diyalogsuz çözülmüyor ve en iyi çözüm tarafların birbirleri ile yapıcı ilişkiler içerisinde hareket etmesidir. Sendikamızın önceki örgütlenme kampanyalarında da vardığımız nokta hep aynı. Şimdi bu işyerlerinde toplu iş sözleşmeleri yapıldı, yapılıyor. İşçiler ekonomik ve sosyal şartlar konusunda daha iyi durumda.”

 

İşçilere de seslenen Servi,

 

“Böylesi süreçlerde işçiler arasında kutuplaşmalar da yaşanıyor, şahsileşebiliyor ve işçi farkında olmadan kendine zarar veriyor. Kuşkusuz tüm işçilerin ortak paydası emektir, evine ekmek götürmek ve onuruyla yaşamaktır. Sendikanın amacı emeğin değerini, işçilerin saygınlığını, sağlık ve güvenlik haklarını korumak, kurallı ve düzenli bir çalışma sistemi içinde çalışmalarını sağlamaktır. Toplu İş Sözleşmesi yapabilmek için SF Deri’de çalışan işçi arkadaşlarımızı üye olmaya çağırıyorum. Bu süre zarfında bizimle dayanışma içinde olan tüm emek dostlarına, kurum ve kuruluşlara gösterdikleri destekten ötürü ayrıca teşekkür ediyorum.”

 

dedi.

 

Basına ve kamuoyuna duyurulur.


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!