SÜTAŞ ÜRÜNLERİNİ TÜKETMİYORUZ!

SÜTAŞ SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERENE KADAR

İŞYERLERİNDE ÜRÜNLERİNİ TÜKETMİYORUZ

 

Sendikamız Sütaş’ta gelinen sendika aleyhtarı tutum karşısında kayıtsız kalmayarak, bünyesinde attığı bir dizi adımları kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını duymaktadır. 

 

Bir süredir, ülkemizin bilinir markalarından biri olan Sütaş’ta işçilerin demokratik haklarından biri olan sendikalaşma hakkına yönelik işten atmaya varan yöntemlerin uygulandığı, işçilere baskı yapıldığı, e –devlet şifrelerinin alıkonmaya çalışıldığı, şu anda da işyerinde sendikaya karşı olumsuz tutumun çeşitli yöntemlerle sürdürüldüğüne tanık olmaktayız.

 

Gelinen noktada Tekgıda-İş Sendikası’nın tüm iyi niyetli çabaları ve diyaloga dayalı çözüm arayışı yanıtsız kalmıştır. Sütaş, tüm bu yaşananların değerlendirmesini yaparken, pozisyonunu korumuş, işçilerin önemli bir kesiminin, sendikaları aracılığıyla temsil edilmek istemesi gerçeğini yok saymaya devam etmiştir. Sütaş, olumsuz tutumuyla en başta sendikayı sosyal bir taraf olarak benimsemeyi reddetmektedir. İşyerinde huzur ancak sendikanın sosyal bir taraf olarak  benimsenmesiyle mümkün olabilir.

 

Bursa ve Aksaray’da 27 işçinin işten atılması ve direnişe başlaması Sütaş’ın işyerinde “özgür ve huzurlu bir ortam” ın varlığına dair iddialarının ne kadar asılsız olduğunu göstermektedir. Sütaşın kamuoyuna yaptığı açıklamanın kendisi bile sendika karşıtlığın bir belgesidir. Bu metin, kurumsal bir persperktiften uzak, sendika karşıtı bir işyerinin genel karakteristik tavrını ortaya koyan bir niteliktedir. Yaklaşımını “sendikanın işçileri ikna edemediği” üzerine kuran Sütaş, kamuoyuna yaptığı açıklamayla kendisini sendika karşıtı olmadığına ikna ettiğini sanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Zira, atılan ve şu anda kapı önünde bekleyen işçiler geri alınmadığı sürece, Sütaş’ın Tekgıda-İş Sendikası’nı işçilerin temsilcisi olarak tanımadığı sürece Sütaş’ın yaptığı veya yapacağı tek taraflı açıklamaların hiç bir hükmüde bulunmamaktadır.

 

 Sendikamız Sütaş’ta bugün gelinen durumu gözden geçirmiş ve kardeş Tekgıda-İş Sendikası’yla ve direnişte olan işçilerle dayanışmak amacıyla örgütlü olduğu işyerlerinin tamamında Sütaş ürünlerini tüketmeme kararı almıştır. Sendikamız prensip olarak sendikal haklara saygılı olan fimaların ürünlerinin tüketilmesini benimsemektedir. Bunun için Sütaş’ı sendikal haklara saygı duymaya çağırırken, işçilerin ve sendikanın taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz. Sütaş’ı sendikal haklara saygılı bir işyeri olarak görmeyi arzu ediyoruz.

 

 

DERİTEKS SENDİKASI

YÖNETİM KURULU


SENDİKALI OL GÜÇLÜ OL!